IDEÁLNY ŠTÁT

18-04-2022

Moja predstava uvažuje o podstate samotného štátu. Moja predstava uvažuje, že raz bude spoločnosť fungovať tak, že každý si bude môcť sám vybrať, čo bude so sebou a svojím majetkom robiť, niesť za tieto rozhodnutia plnú zodpovednosťa prestane byť každému nútená len tá jedna jediná možnosť.
COMING SOON

XX-05-2022

Dnes slovné spojenie kritické myslenie počuť z každej strany. Málo z nás si však uvedomuje, čo tento ospevovaný pojem znamená. Týka sa to najmä pseudointelektuálov, ktorí sa týmto pojmom oháňajú najviac. Zväčša však ani nejde o ich vlastné myšlienky, ale o myšlienky pseudomédií.
COMING SOON
COMING SOON